Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen yhteistyötä, molemminpuolista kielitaitoa sekä kulttuuriin liittyvää taloudellista toimintaa.

 

KENELLE APURAHOJA MYÖNNETÄÄN?

Apurahoja voidaan myöntää yksityishenkilölle, työryhmälle tai yhteisölle.

MIHIN APURAHOJA MYÖNNETÄÄN?

1) Hankkeessa tulee olla sekä suomalainen että virolainen toimija, jotka toteuttavat hankkeen yhdessä.

2) Hankkeen tulee edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuriyhteistyötä. 

3) Hankkeen vaikutus tulee ulottua myös Suomen ja Viron rajojen ulkopuolelle.

PALJONKO APURAHAA VOI HAKEA?

Haettavan apurahan suuruus voi olla 5 000 - 20 000 euroa.

MINKÄLAINEN HAKEMUKSEN TULEE OLLA?

Säätiö ei käytä valmiita kaavakkeita, vaan hakemus on vapaamuotoinen. Hakemuksessa tulee esitellä selkeästi suomalainen ja virolainen hakija sekä yhteistyöhanke. Lisäksi hakemuksessa tulee kertoa, miten hankkeen vaikutus ulottuu Suomen ja Viron rajojen ulkopuolelle. Hakemuksessa saa olla korkeintaan kolme liitettä  (työsuunnitelma, kustannuslaskelma sekä cv). Hankemuksen voi laatia suomen, ruotsin, viron tai englannin kielellä.

AIKATAULU

Vapaamuotoiset apurahahakemukset tulee lähettää 28.02.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen hakemukset@suvi-saatio.fi. Apurahat jaetaan maaliskuussa 2021.


 

 

Lisätietoja:
Jaana Vasama
jaana.vasama@suvi-saatio.fi.