Suomen ja Viron historialliset yhteydet, kielten ja kulttuurien samankaltaisuus ja pääkaupunkien läheinen sijainti luovat ainutlaatuiset edellytykset maiden väliselle yhteistyölle. Kieli ja kulttuuri eivät ole suomalaisille ja virolaisille yksinomaan tärkeä osa kansallista identiteettiä, vaan myös yhteisen arvomaailman perusta. Kahden maan välinen käytännön yhteistyö luo erinomaiset edellytykset Suomen ja Viron kansainvälisen näkyvyyden lisääntymiselle ja kilpailukykymme vahvistumiselle.


Suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön ovat perustaneet 24 yksityishenkilöä sekä 15 yritystä ja yhteisöä niin Suomesta kuin Virosta. Säätiön perustajiin kuuluvat muun muassa Tallinnan yliopisto, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Tallinnan teknillinen yliopisto ja Tarton yliopisto.

Suomen ja Viron valtiot tekivät merkittävät lahjoitukset säätiölle valtioiden viettäessä itsenäisyyden satavuotisjuhlia.

Säätiön toiminnan päätarkoituksia ovat Suomen ja Viron välisen kulttuuri- ja taidealojen yhteistyön vahvistaminen, molemminpuolisen kielitaidon parantaminen, yhteisten hankkeiden kehittäminen sekä kolmansiin maihin suuntautuvan kulttuuriviennin edistäminen.

Suomalais-virolainen kulttuurirahasto tukee maiden yhteisiä taide-, kulttuuri- ja koulutushankkeita apurahoilla ja stipendeillä, joita voidaan myöntää yksityishenkilöille ja yhteisöille.
 

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja. Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa.

Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö on rekisteröity vuonna 2017 Suomessa, mutta säätiön hallitukseen kuuluu jäseniä niin Suomesta kun Virosta.

Säätiön varojen tarkoituksenmukaista hallintaa, tukien myöntämistä sekä strategisten päätösten laatua valvoo suomalaisista ja virolaisista kulttuuri-, talous- ja taidealojen asiantuntijoista koostuva laajapohjainen hallintoneuvosto.