SUOMALAIS-VIROLAISEN KULTTUURISÄÄTIÖN LAHJOITTAJAT

Patrik Garth Anderson
Anu Cantell
Heikki Cantell
Bo Henriksson
Margus Hunt
Väino Kaldoja
Jaakko Kalela
Veikko J. Kantola
Erkki Karmila
Pertti Kukkonen
Enn Kunila
Jüri Käo
Siiri Ladva
Rein Lang
Sandor Liive
Pille Lill
Toomas Luman
Gunnar Okk
Kalle Pedak
Panu Saukkonen
Neinar Seli
Sami Seppänen

 

Aku Sorainen
Kauko Sorjonen
Urmas Sõõrumaa
Juha Vakkuri
Arkkitehtitoimisto Vapaavuori
Helsingin kaupunki
Helsingin yliopiston rahastot
Illukka
Nordecon AS
Silberauto AS
Tallinna Linnavalitsus
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tampereen kaupunki
Tartu Linnavalitsus
Tartu Ülikool
Turun kaupunki
Turun yliopisto
Turun yliopistosäätiö
Åbo Akademi

HALUATKO LAHJOITTAA JA OSALLISTUA SUOMALAIS-VIROLAISEN KULTTUURISÄÄTIÖN RAKENTAMISEEN?

Suomalais-virolaisella kulttuuurisäätiöllä on sen sääntöjen 4. pykälän mukaan oikeus ottaa vastaan lahjoituksia , avustuksia ja testamentteja. Kaikenkokoisilla lahjoituksilla on tärkeä merkitys säätiön tekemälle kulttuurityölle.

Emme maksa veroa vastaanotetuista lahjoituksista, vaan varat käytetään kokonaisuudessaan säätiön toimintaan. Kaikissa lahjoituksia koskevissa asioissa sinua auttaa toimitusjohtaja osoitteessa jaana.vasama@suvi-saatio.fi tai puhelimitse 050-560 6328.

Rahankeräyslupa: RA/2023/562